salus smart home PAIGALDUSJUHENDID, TEHNILINE TEAVE

1.  KL08RF 8 tsooni kontrolleri juhend
2.  OS600 akna/ukse anduri juhend
3.  TRV10RFM juhtmevaba radiaatorventiili ajami juhend
4.  UGE600  internetilüüsi (gateway) juhend
5.  VS10 ja VS20 ruumitermostaatide lühijuhend
6.  VS10 ja VS20 ruumitermostaatide täielik juhend

 

MEEDIAFAILID, VIDEOD

1.  Smart Home iT600 süsteemi Gateway (UGE600) seadistus (5:15 min)
2.  Smart Home iT600 süsteemi seadistus nutirakenduse abil (19:11 min)
3.  Smart Home iT600 põrandakütte seadistus ilma interneti ja nutirakenduseta (7:20 min)
4.  SPE600 nutipistiku sisse- ja väljalülitamine (0:21 min)
5.  SPE600 nutipistiku lülitusgraafikute seadistamine (1:18 min)
6.  TRV radiaatorventiili ajami seadistus nutirakenduse abil (5:54 min)
7.  VS20 termostaadi seadistus nutirakenduse abil (3:49 min)
8.  VS20 termostaadi seadistus ja ühendamine TRV radiaatorventiili ajamiga (5:30 min)
9.  Kuidas siduda VS20 termostaati nutirakenduses TRV radiaatorventiili ajamiga (2:13 min)
10.  Ikoonide kleepimine ja eemaldamine SALUS Smarthome rakenduse töölaual (0:26 min)