võrdlus: FLOORÉ või tyco plaat?

06.05.2016

Eestis on viimasel ajal saadaval Flooré paigaldusplaadiga sarnase välimusega ja otstarbega Hiina päritolu paigaldusplaat Tyco. Just välise sarnasuse tõttu on klientidel tekkinud põhjendatud küsimus kas nende plaatide omadustes on ka erinevusi. Otsustasime tooteid omavahel võrrelda ostes selleks ehitusmaterjalide kauplusest Tyco plaadid mida katab 0,03 mm fooliumpaber (märkus: hiljem on müügile lisandunud ka 0,1 mm paksuse alumiiniumkihiga Tyco plaat, mida antud võrlduse läbiviimise ajal saadaval ei olnud. Tarbija jaoks on siiski ka täna valikute tegemisel oluline teada, kas erinev alumiiniumikihi paksus mõjutab tulemust ja püsikulusid plaatide eesmärgipärasel kasutamisel). Järgnevalt toome ära toodete omadused ja võrdluste tulemused.

tootja


FLOORÈ plaadid – Flooré AB (Rootsi)
TYCO plaadid – Hangzhou Tyco Industrial Co., Ltd. (Hiina)

plaatide mõõdud

FLOORÈ:
plaatide paksus – 13 mm, 17 mm, 25 mm, 50 mm
plaatide mõõdud – 768 x 1175 mm = 0,9 m2
plaatide mõõdud ladustamisel ja transpordil – 768 x 588 mm (0,45 m2)

TYCO: plaatide paksus – 25 mm
plaatide mõõdud – 600 x 1200 mm = 0,72 m2
plaatide mõõdud ladustamisel ja transpordil – 600 x 1200 mm (0,72 m2)

Seega plaatide tk. hindasid võrreldes tuleb arvestada, et Flooré plaat on 25% suurem kui Tyco plaat. Flooré plaate on vaatamata oma suurusele lihtne ladustada ja transportida, kuna tänu plaadi keskele tehtud sisselõikele ja paksule alumiiniumist kattekihile saab need pooleks kokku voltida ja alles paigalduse käigus volditakse need uuesti täies suuruses lahti. See võimaldab täielikumalt ära kasutada transpordipinda ka väiksemates sõidukites ja haagistes.

survetugevus

FLOORÈ (EPS-plaat) – tootja andmetel 300 kPa
TYCO (XPS-plaat) – tootja andmetel 250 kPa (tootja teise allika kohaselt 200 kPa)

Mida suurem on materjali survetugevus, seda suuremat survejõudu võib talle rakendada ilma, et tekkinud normaalpinge tõttu materjal deformeeruks. Põrandate puhul on see oluline kuna suurt survejõudu tekitavad nii paigaldatud massiivne mööbel kui ka vannid ja dushikabiinid. Mida väiksem on materjali survetugevus, seda suurema pinnaga moodulitest põranda kattematerjali (näiteks keraamilist plaati) tuleb deformatsiooni vältimiseks kasutada.

alumiinium või fooliumpaber?

Nüüd aga jõuame võrreldud Flooré ja Tyco plaatide kõige olulisema erinevuseni, milleks on plaatide pealiskihtide erinevus.

FLOORÈ plaat – alumiiniumkiht paksusega 0,1 mm (100 µm), millest puhas alumiinium moodustab vähemalt 99%.
TYCO plaat – fooliumpaber paksusega 0,03 mm (30 µm)

Flooré plaate katva alumiiniumkihi eesmärk on torudes voolava küttevee soojusenergia piisav ja ühtlane edasikandmine (soojusjaotus) plaadi pinnale ja sealt edasi ruumi põranda kaudu selle ruumiõhu kütmiseks sobiva temperatuurini. Flooré plaate kasutades on soovitatav küttevee temperatuurivahemik 35-40 °C, mis võimaldab energiasäästlikult kasutada tänapäevaseid kütteallikaid (maasoojuspumbad, õhk-vesi soojuspumbad jne).

Pildil on näha üleval alumiiniumkihiga kaetud Flooré plaat ja all Tyco plaat seda katva fooliumpaberiga (klikkides pildil avaneb see täissuuruses). Võrreldes alumiiniumiga ei ole fooliumpaber hea soojusjaotur. Seega ei ole võimalik sellise plaadiga saavutada samaväärset tulemust kasutades energiasäästlikke madalatemperatuurilisi küttelahendusi vaid tuleks märkimisväärselt tõsta torustikus ringleva küttevee temperatuuri. Selle tõttu suurenevad fooliumpaberiga kaetud plaate kasutades püsikulud vajaliku küttevõimsuse saamiseks samalt põrandapinnalt. Lisaks takistab küttevee temperatuuri tõstmist parketi kasutamine kattematerjalina, mille pinnatemperatuur ei tohi ületada 27 °C.

Fooliumpaber sobib hästi soojuskiirguse peegeldamiseks (näiteks sauna leiliruumi seintelt vooderlaudise tagant tagasi ruumi) kuid mitte soojuse effektiivseks edastamiseks ja ühtlaseks jaotuseks põrandakütte puhul.

soojusjaotuse mõõtmised termokaameraga

Eelpool nimetatud alumiiniumi ja fooliumpaberi erinevuste mõõdistamiseks korraldasime katsemõõtmised võimalikult tavaoludele sarnastes tingimustes. Asetasime betoonpõrandale 2x Flooré plaati ja 2x Tyco plaati ning paigaldasime plaatide soontesse 16×2 mm PE-RT põrandaküttetoru nii, et kütteallikast tulev vesi läbib esmalt Tyco plaadid ja alles seejärel Flooré plaadid. Kontuuri pikkuseks koos tagasivooluga tuli kokku 22 m. Põrandakütte paigaldusplaatidele paigaldasime parketi alusmaterjali Provent 3mm ning selle peale Quick-Step Elegance 800 Uniclic laminaatparketi (tamm, 8mm). Kütteallikana kasutasime 400 W elektrielemendiga segamissõlme koos tsirkulatsioonipumbaga Wilo Yonos PARA RS 15. Küttevee temperatuuri seadistasime 38 °C (antud segamissõlme maksimaalne võimalik) ning lasime enne termopiltide tegemist kütteveel torustikus tsirkuleerida 30 minutit, et temperatuur ühtlustuks kogu katseala ulatuses. Termopiltide tegemiseks kasutasime Flir termokaamerat.

Järgnevatel soojustundliku kaameraga tehtud termopiltidel on selgesti näha kui erinevalt Flooré ja Tyco plaadid annavad soojust edasi. Kõigil kolmel pildil asuvad vasakul Flooré plaadid ja paremal Tyco plaadid. Pildid avanevad suuremalt neil klikkides.

Lisaks mõõtsime temperatuuri plaatidel kahe toru keskel olevas kohas ehk seal kus soojuse jaotus ja selle edasikandumise võime sõltub just põrandakütteplaadi pealispinna materjalist. Nagu fotodelt selgub, siis Flooré plaadil on temperatuur kaugeimas punktis torude vahel umbes 3 °C kõrgem kui samas punktis Tyco plaadil. Mida madalam on küttevee temperatuur, seda suurem on vahe soojuse ühtlases jaotumises kogu plaadi pinna ulatuses ja seda vähem suudab fooliumpaberiga kaetud plaat sama küttekulu juures soojust ühtlaselt põranda pinnale emiteerida.

kokkuvõtteks

Investeering põrandakütte paigaldusse on ühekordne kuid püsikulud on pikaajalised, seetõttu tuleb hoolikalt kaaluda milliseid materjale valida endale või soovitada oma klientidele. Paljudel juhtudel ei aita valede lahenduste kasutamisel ka hilisem küttevee temperatuuri tõstmine (kui see on sõltuvalt kütteallikast üldse võimalik) kuna põrandakütte peale paigaldatud parketi pinnatemperatuur peab kütteperioodil olema ühtlane (ilma järskude muutusteta) ega tohi ületada 27 °C. Kui aga kasutada põranda kattematerjalina näiteks keraamilist plaati, siis kindlasti ei ole mugav viibida pikema aja jooksul põrandal mille pinnatemperatuur ületab tunduvalt inimese kehatemperatuuri.

Tasuks uurida oma kütteseadmete tarnijalt, kuidas muutub kütteseadme effektiivsus iga muudetud põranda temperatuuri kraadi (°C) kohta ja palju tuleb sõltuvalt sellest kas lisakulu või säästu aastas.

Klientide soovid ja võimalused on erinevad ning pakutavate lahenduste ja materjalide valik lai. Mida rohkem on ehitusprotsessis otsuste langetamisel infot, seda parem on lõpptulemus ning rahule jäävad kõik osapooled. Loodame, et antud artikkel on abiks sobivate valikute tegemisel.

Teksti viimati redigeeritud 13.08.2019