Põrandakütte paigaldusjoonised

Tugiteenusena pakume soojusarvutustel põhinevate põrandakütte paigaldusjooniste teostamist. Objekti soojusarvutuste tegemist ja AutoCAD jooniste vormistamist alustame peale kliendipoolset materjalide hinnapakkumise aktsepteerimist ning ettemaksu tasumist paigaldusjooniste teostamise eest. Lõplikult vormistatud paigaldusjoonised väljastame kliendile koos materjalidega.

Antud teenust pakume ainult meie poolt tarnitavate materjalide kasutamise korral, mille tehnilised andmed ja lahendused võetakse aluseks jooniste koostamisel. Paigaldusjooniste maksumus kujuneb vastavalt töö mahule ning sõltub objekti suurusest ja keerukusest, samuti digitaalse algmaterjali olemasolust või selle puudumisest.

Mõned erinevad võimalused põrandakütte torustiku paigaldamiseks:

Kui objektil kasutatakse põrandakütte paigaldamiseks Flooré plaatidega kuivlahendust, siis lisaks üldisele torude, kollektorite ja automaatika paigaldusjoonisele teostame eraldi ka Flooré plaatide paigaldusjoonise (alumine joonis), mida järgides on plaatide paigaldamine tunduvalt lihtsam ja kiirem.