salus smart home PAIGALDUSJUHENDID, TEHNILINE TEAVE

1.  KL08RF 8 tsooni kontrolleri juhend
2.  OS600 akna/ukse anduri juhend
3.  TRV10RFM juhtmevaba radiaatorventiili ajami juhend
4.  UGE600  internetilüüsi (gateway) juhend
5.  VS10 ja VS20 ruumitermostaatide lühijuhend
6.  VS10 ja VS20 ruumitermostaatide täielik juhend
7.  HTR-RF ruumitermostaadi juhend
8.  HTR-RF ruumitermostaadi tooteleht
9.  RE10RF signaalikordaja juhend
10.  THB isetasakaalustava ajami tooteleht
11.  UGE600 lüüsi kohaliku WiFi režiimi juhend (eesti k.)
12.  Termostaadi RT10 24V ühendusskeem
13.  Quantum SQ610 täielik juhend (inglise k.)
14.  Quantum SQ610RF täielik juhend (inglise k.)

MEEDIAFAILID, VIDEOD

1.  Smart Home iT600 süsteemi Gateway (UGE600) seadistus (5:15 min)
2.  Smart Home iT600 süsteemi seadistus nutirakenduse abil (19:11 min)
3.  Smart Home iT600 põrandakütte seadistus ilma interneti ja nutirakenduseta (7:20 min)
4.  SPE600 nutipistiku kasutamine (0:48 min)
5.  TRV radiaatorventiili ajami seadistus nutirakenduse abil (5:54 min)
6.  VS20 termostaadi seadistus nutirakenduse abil (3:49 min)
7.  VS20 termostaadi seadistus ja ühendamine TRV radiaatorventiili ajamiga (5:30 min)
8.  Kuidas siduda VS20 termostaati nutirakenduses TRV radiaatorventiili ajamiga (2:13 min)
9.  Ikoonide kleepimine ja eemaldamine SALUS Smarthome rakenduse töölaual (0:26 min)